OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

KER­HO­TOI­MIN­TA SYKSY 2024-KEVÄT 2025

Tältä sivulta löydät tietoa syksyn 2024- kevään 2025 ker­ho­toi­min­nas­ta. Tutustu ker­ho­ku­vauk­siin huo­lel­li­ses­ti ennen il­moit­tau­tu­mis­ta. Tutus­tut­han tarkoin il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la oleviin ohjeisiin il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.

Kerho -ja kurssikuvaukset löydät stä.Il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­e aukeaa syksyllä 2024 viikolla 32

HUOM! Il­moit­tau­tu­mi­set ai­noas­taan sähköisen lomakkeen kautta. Kaikki il­moit­tau­tu­mi­set vah­vis­te­taan eril­li­sel­lä säh­kö­pos­til­la il­moit­ta­maan­ne säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen­ne. Myös va­ra­si­jal­la olevat saavat vah­vis­tuk­sen.

Lo­mak­keel­la il­moit­tau­dut toi­min­taan sekä syys­kau­del­le 2024 että ke­vät­kau­del­le 2025. Jos et jatka ke­vät­kau­den kurssilla, muis­tat­han perua paikkasi.

Jo­kai­ses­ta kurssista/kerhosta tulee oma kuit­tauk­sen­sa. Jos et ole saanut kuit­taus­ta omasta il­moit­tau­tu­mi­ses­ta, teethän uuden il­moit­tau­tu­mi­sen.

Ohjevideon sähköisen kerho- ja kurssi ilmoittautumislomakkeen käyttöön löydät tästä.

Kerho- ja kurs­si­toi­min­taa ei ole yleisinä koulujen loma-aikoina ja py­hä­päi­vi­nä.

SYYSKAUSI

syysloma 21.–26.10.2024 (vko 43)

pyhäinpäivä 2.11.2024

KE­VÄT­KAUSI

talviloma 3.–8.3.2025 (vko 10)

pää­siäi­nen 18.-21.4.2025

vappu 1.5.2025

AI­KA­TAU­LU­MUU­TOK­SET OVAT MAH­DOL­LI­SIA!

Kerhotiedote

Kauden 2024-2025 kerhotiedotteen voit ladata TÄSTÄ

Laskutus

Muutos kerho- ja kurssien maksamiseen alkaen syksystä 2024. Syyskaudesta alkaen maksetusta kerhomaksusta tulee esittää kuitti kerhon ohjaajalle. Kuitti on esitettävä 1 viikko laskun eräpäivästä.

Laskutus alkaa kuukauden sisällä kerhon al­ka­mi­ses­ta. Laskutus tapahtuu sähköisesti, ellei ole erikseen ilmoittautumisen yhteydessä valinnut laskua paperisena (+4€ laskutuslisä). Sähköisen laskun lähettäjänä on Autoinvoice Transactions. Alle 18 – vuotiaan puolesta var­si­nai­sek­si jäseneksi merkitään huoltaja. Tästä syystä ker­ho­lai­sen täyt­täes­sä 18 vuotta on hänen hyvä itse liittyä jäseneksi säi­lyt­tääk­seen edul­li­sem­man kausi­mak­sun.

Huomioittehan, jos ilmoittautujalla on yhdistykselle avoimia laskuja aiemmilta kerhokausilta tai kursseilta, kerho/kurssipaikka ei ole mahdollinen.

Ilmoittautuminen

Kerhoihin tulee aina ilmoittautua sähköisellä lomakkeella myös kokeilukerralle, eikä kerhoihin voi ilmoittautua paikan päällä. Jos et halua jatkaa kokeilukerran jälkeen, ilmoita siitä toimistolle heti kokeilukerran jälkeen. Huomioittehan laskutusosoitetta antaessa oikean osoitteen, esim. edunvalvonta/omainen.

Uudet ker­ho­lai­set voivat käydä kerhossa tutus­tu­mas­sa yhden kerran ve­loi­tuk­set­ta. Jos jatkat kerhossa tutus­tu­mis­ker­ran jälkeen, kerhon kausi­mak­su las­ku­te­taan aina tämän jälkeen koko­nai­suu­des­saan. Kurs­seil­la tutus­tu­mis­ker­taa ei ole. 

Avustaja

Avustajan mukana oleminen kerhotilanteessa on välttämätöntä, jos kerholainen saapuu paikalle avustajan kanssa, Avustajan vaatimat tilanteet ovat seuraavat: jos kerholainen tarvitsee kerhon aikana apua kommunikoinnissa, liikkumisessa, wc-käynneissä, lääkityksessä, pukeutumisessa tms.

HUOM! Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten­tu­ki ry:llä ei ole tapaturma- eikä muuta va­kuu­tus­ta kerhoihin osal­lis­tu­jil­le.

Seu­raat­han tulevan kauden ta­pah­tu­ma­tar­jon­taa yh­dis­tyk­sen Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­rista ja Face­boo­kis­sa

Tiedustelut

Kerhoihin liittyvissä kysymyksissä sekä kerhopaikkoihin liittyvissä tiedusteluissa ota yhteys Jenni Warselliin p. 045 315 1870


Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021