oketuki jalkapallo

KER­HO­TOI­MIN­TA SYKSY 2022-KEVÄT 2023

Tältä sivulta löydät tietoa syksyn 2022- kevään 2023 ker­ho­toi­min­nas­ta. Tutustu ker­ho­ku­vauk­siin huo­lel­li­ses­ti ennen il­moit­tau­tu­mis­ta. Tutus­tut­han tarkoin il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la oleviin ohjeisiin il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.

1657006184157_Lukuj%C3%A4rjestys%20korjattu%205.hei-me.JPG

Il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­kee­seen pääset TÄSTÄ

HUOM! Il­moit­tau­tu­mi­set ai­noas­taan sähköisen lomakkeen kautta

Kaikki il­moit­tau­tu­mi­set vah­vis­te­taan eril­li­sel­lä säh­kö­pos­til­la il­moit­ta­maan­ne säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen­ne 22.8. alkaen. Myös va­ra­si­jal­la olevat saavat vah­vis­tuk­sen.


MYÖS VANHOJEN KER­HO­LAIS­TEN TULEE IL­MOIT­TAU­TUA SÄH­KÖI­SEL­LÄ LO­MAK­KEEL­LA!


SYYS­KAU­DEN 2022 KERHOT JA KURSSIT KÄYN­NIS­TY­VÄT 29.8. ALKAEN

Lo­mak­keel­la il­moit­tau­dut toi­min­taan sekä syys­kau­del­le 2022 että ke­vät­kau­del­le 2023. Jos et jatka ke­vät­kau­den kurssilla, muis­tat­han perua paikkasi.

Jo­kai­ses­ta kurssista/kerhosta tulee oma kuit­tauk­sen­sa. Jos et ole saanut kuit­taus­ta omasta il­moit­tau­tu­mi­ses­ta, teethän uuden il­moit­tau­tu­mi­sen.

Kerho- ja kurs­si­toi­min­taa ei ole yleisinä koulujen loma-aikoina ja py­hä­päi­vi­nä: 

SYYSKAUSI

syysloma 24.–28.10.2022 (vko 43)

it­se­näi­syys­päi­vä 6.12.2022

KE­VÄT­KAUSI

talviloma 6.–10.3.2023 (vko 10)

pää­siäi­nen 7.-10.4.2023

vappu 1.5.2023

he­la­tors­tai 18.5.2023

AI­KA­TAU­LU­MUU­TOK­SET OVAT MAH­DOL­LI­SIA!


Laskutus 

Laskutus alkaa kuukauden sisällä kerhon al­ka­mi­ses­ta. Alle 18 – vuotiaan puolesta var­si­nai­sek­si jäseneksi merkitään huoltaja. Tästä syystä ker­ho­lai­sen täyt­täes­sä 18 vuotta on hänen hyvä itse liittyä jäseneksi säi­lyt­tääk­seen edul­li­sem­man kausi­mak­sun.

Uudet ker­ho­lai­set voivat käydä kerhossa tutus­tu­mas­sa yhden kerran ve­loi­tuk­set­ta. Jos jatkat kerhossa tutus­tu­mis­ker­ran jälkeen, kerhon kausi­mak­su las­ku­te­taan aina tämän jälkeen koko­nai­suu­des­saan. Kurs­seil­la tutus­tu­mis­ker­taa ei ole. 


HUOM! Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten­tu­ki ry:llä ei ole tapaturma- eikä muuta va­kuu­tus­ta kerhoihin osal­lis­tu­jil­le.


Seu­raat­han tulevan kauden ta­pah­tu­ma­tar­jon­taa yh­dis­tyk­sen Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­rista ja Face­boo­kis­sa


Lasten ja lap­si­per­hei­den toiminta

Vauh­ti­var­paat

Ver­tais­kah­vi­la

Lasten ja nuorten ker­ho­toi­min­ta

Salibandy

Nuorten ja aikuisten ker­ho­toi­min­ta

Es­tot­to­mat

Menojengi

Tanssia, rytmiä ja liikunnan riemua - So­vel­ta­van liikunnan ryhmä

Salibandy Aikuiset

Syys­kau­den 2022 Kei­laus­kurs­sit

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021